Ollantaytamboko lurzoru publikoan kultura- eta komunikazio-ekipamendua jartzeko proiektua

Ikerketa-ildoak, jarduketa

Paisaia, ondare eta lurraldeari buruzko ikerketa eta proiekzio soziala

Laburpena

Ollantaytambokoa bezalako lurralde-eremuetan, non eraikitako kultura-ondarearen balioak inguruko paisaiarik gabe zentzurik ez duen, bertako ondarearen zaintzak eraikitakoaren gaineko ekintza bakoitzaren helburuetako bat izan behar du, eta ondorioz, baita eraikuntza berrikoarenak ere. Bertako eraikuntzan bi balio kultural identifikatu ahal ditugu: diseinua eta teknologiak. Diseinuak, berez, ingurunearen baldintza bioklimatikoei erantzuten die eta, hori dela-eta, diseinu berriak proposatzeko unean baliagarria da hori aztertu eta kontuan hartzea. Bertako teknologiei dagokienez, litekeena da horietako asko erabilera garaikidekoa izatea eta, beraz, interesgarria da eraikuntzan arriskuak ekiditeko teknika hobetuak aplikatu direla-eta, diseinu garaikideetan aplikatzea, eta are gehiago arkitekto eta ingeniarien proiektu formalen ondorio badira.

Técnica constructiva  tradicional mejorada

Técnica constructiva tradicional mejorada

Lur bidezko eraikuntza-teknikak aplikatzen dituen eta indarrean dagoen araudia betetzen duen proiektu bakoitza auto-eraikitzaileen ikaskuntza- eta hedapen-aukera bat da, eraikuntza on batek adierazten duenarena, auto-eraikuntzarako eskuliburuak egitea.

EKONOMIA

Eraikuntzan material tradizionalak erabiltzeak obraren kostuak txikiagotzen ditu, materialaren kokapenaren hurbiltasunaren arabera. Buztin-hormaren teknikarako lurra erabiltzearen kasuan, Urubambako Haranean kalitate bikaineko harrobiak daude, eta horren adibide dira bertan material horrekin eraikitako etxebizitzak eta hotel turistikoak. Haranaren behealdean gehien erabiltzen den teknika adobea izan arren, buztin-horma tokirik altuenetan aurki daiteke, hau da, ur gutxiago dagoen eta lurrak buztin gutxiago duen tokietan. Geltokiaren proiektuaren kasuan buztin-horma da proposatutako teknika, eskulan gutxiago eta egiteko denbora laburragoak ahalbidetzen dituelako.

 TURISMOA

Ollantaytamboko tren-geltoki berria Machu Picchurako abiapuntua da turistarentzat, bisitan etengabe zaindu behar duen ibilbidearen barruan, esperientzia ahaztezin eta atsegin bihurtuz. Egonaldiaren lagun diren giro arkitektonikoek esperientzia osatzen dute, ingurunearekiko harmonia eta bidaiaren helburua errespetatuz

Egoera

Lanean