Conferencia Agustin Azkarate en Pontevedra

21 de septiembre de 2023

Agustín Azkarate abrirá el curso de extensión universitaria 2023 «O estudo interdisciplinar das construcións históricas: arqueoloxía da arquitectura , historia da arte e documentación histórica» que se realizará del 25 al 29 de septiembre en el Convento de Santa Clara en Pontevedra (Galicia).

El mismo es organizado por Universidad de Vigo con colaboración de la Diputación de Pontevedra, y la Universidade do Minho y el apoyo de la empresa A Citania Arqueoloxía S.L.

Prof Dr. Agustín Azkarate abrirá el curso con la conConferencia inaugura la confererencia inaugural » Arqueoloxía da Arquitectura , unha oportunidade para a innovación en Patrimonio e Paisaxes Culturais. Experiencias desde a Universidade do País Vasco

El


No es posible hacer comentarios.